Προστασία δεδομένων

Με την έναρξη ισχύος του GDPR από 25 Μαΐου 2018, το Gay-Hellas.eu έχει προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις στην πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με το GDPR.

Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη συνεχή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να σας παρέχουμε πρόσβαση στην υπηρεσία, μπορείτε να αποθέσετε την καταχώρισή σας από nickserv χρησιμοποιώντας την εντολή drop (ανατρέξτε στην ενότητα '/ msg nickserv help drop' για περισσότερες οδηγίες ).

Η τελευταία έκδοση των πολιτικών μας μπορεί να βρεθεί πάντα εδώ.