Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας: Νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας

Ανάπτυξη με επιχειρηματική ηθική, μέριμνα για την κοινωνία και σεβασμό στο περιβάλλον.

Στην εποχή μας, για κάθε σύγχρονη και υπεύθυνη επιχείρηση, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί την ταυτόχρονη απάντηση τόσο στα νέα δεδομένα της ανταγωνιστικής αγοράς, όσο και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Συνεπής στα βήματα μιας πορείας που ξεκίνησε πριν έντεκα χρόνια, ο Όμιλος X.A.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ παρουσιάζει τον Απολογισμό Βιωσιμότητας για την περίοδο 2018-2019. Ο Απολογισμός, που είναι αναρτημένος διαδικτυακά, παρουσιάζει α) τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκαν οι σημαντικότερες επιδράσεις, από τη λειτουργία του Ομίλου, στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στο σύνολο των συμμετεχόντων του (stakeholders), β) τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο Όμιλος ώστε να μειώσει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις αυξάνοντας τις θετικές και γ) την επίτευξη των σχετικών και συγκεκριμένων στόχων.

Αξίζει να τονιστεί πως, με την εμπειρία πολλών ετών, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον δομικό στοιχείο του DNA του Ομίλου X.A.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, αναπόσπαστο μέρος της λειτουργικής του κουλτούρας και της επιχειρησιακής του δράσης. Σύμφωνα με τη μελέτη Απολογισμού, οι τέσσερις κύριοι πυλώνες βιωσιμότητας του Ομίλου είναι: Εμπιστοσύνη Πελατών και Συνεργατών, Οι Άνθρωποί Μας, Προστασία Περιβάλλοντος, Ηθική και Υπεύθυνη Επιχείρηση. Για κάθε έναν πυλώνα έχουν σχεδιαστεί ξεκάθαρες και στοχευμένες ενέργειες.

Παράλληλα, η δημιουργία δομών που ενσωματώνονται στο επιχειρησιακό - λειτουργικό οργανόγραμμα και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, τον καθιστούν πιο ανταγωνιστικό και ανθεκτικό μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στον Όμιλο Χ.Α. Παπαέλληνας, πιστεύουμε στην ανάπτυξη με επιχειρηματική ηθική και αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα ως τη μοναδική επιχειρηματική προσέγγιση απέναντι στις νέες προκλήσεις. Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικής εξέλιξης, συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Προσβλέπουμε ότι το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στον Απολογισμό Βιωσιμότητας του Ομίλου Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα μελέτης και υιοθέτησης πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί στόχος όλων μας πρέπει να είναι ένας καλύτερος κόσμος.

Leave a reply