Το Υπ. Εργασίας απαντά στις τοποθετήσεις του ΑΚΕΛ σχετικά με τη EUROSTAT

Απάντηση σε σημερινές τοποθετήσεις του ΑΚΕΛ σχετικά με τις δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας έδωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με σημερινές τοποθετήσεις εκ μέρους του ΑΚΕΛ σε σχέση με δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας EUROSTAT για τα ποσοστά πληθυσμού των οποίων τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα από το σχετικό όριο του κινδύνου φτώχειας για το 2019, το Υπουργείο αναφέρει ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την EUROSTAT αφορούν το 2019, έτος κατά το οποίο, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, τα εισοδήματα όλων των νοικοκυριών σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι το διάμεσο εισόδημα νοικοκυριού ενός ατόμου αυξήθηκε από €13.793 κατά το 2015 σε €16.215 κατά το 2019, μια αύξηση της τάξης του 17,6% και η αύξηση του διάμεσου εισοδήματος από το 2018 στο 2019 ήταν από €15.336 σε €16.225.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι το χρηματικό όριο του κινδύνου φτώχειας ορίζεται ως το 60% του ανωτέρω διάμεσου εισοδήματος και ως εκ τούτου, έχει αυξηθεί κατά ανάλογο ποσοστό.

"Δηλαδή, η αύξηση του ποσοστού των συνταξιούχων των οποίων τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα από το χρηματικό όριο του κινδύνου φτώχειας οφείλεται στη σημαντική αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών από το 2015 μέχρι το 2019 και κυρίως μεταξύ του 2018 και 2019" συμπληρώνει.

Σημειώνει ότι τα ανωτέρω στοιχεία λαμβάνονται πάντοτε υπόψη κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε αυτό το πλαίσιο, με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έχει δοθεί από 1/1/2020 αύξηση σε όλους τους Χαμηλοσυνταξιούχους ώστε τα εισοδήματα τους να μην υπολείπονται του ορίου φτώχειας όπως αυτό υπολογίζεται για το 2020, και έχουν αυξηθεί οι συντάξεις για όλους ανεξαιρέτως του συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 4,58% στο βασικό τους μέρος από 1/1/2021.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι  ταυτόχρονα, συνεχίζεται η εφαρμογή όλων των υπόλοιπων πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνταξιούχων, περιλαμβανομένων παροχής Χριστουγεννιάτικου και Πασχαλινού Δώρου σε Χαμηλοσυνταξιούχους.

Σχέδιο Δωρεάν 4ήμερων Διακοπών για Χαμηλοσυνταξιούχους, παροχή ή και επιδότηση υπηρεσιών φροντίδας για ηλικιωμένους με χαμηλά εισοδήματα, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ΓεΣΥ και δωρεάν διακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες για χαμηλοσυνταξιούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Leave a reply