Τεχνητή Νοημοσύνη και εγκλήματα του μέλλοντος - Προκλήσεις για Αστυνομία

Μεταλλάξεις του κυβερνοεγκλήματος και προκλήσεις για την αστυνόμευση.

Είναι σαφές πως oι στρατηγικές πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης του εγκλήματος πρέπει να συμβαδίσουν με ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. 

Η κατανόηση του τρόπου που οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από εγκληματίες είναι απαραίτητη γι’ αυτούς που χαράζουν εθνική πολιτική, για τα Σώματα Ασφαλείας και για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή»

Leave a reply