Σταθερές οι τιμές στα ταξί από και προς αεροδρόμια (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει καθορίσει, για τις μισθώσεις που γίνονται από και προς τα αεροδρόμια, ως πάγια κόμιστρα, για  τις κατηγορίες ταξί, αστικά και αγροτικά, τις τιμές που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα. Στόχος η επίλυση του διαχρονικού προβλήματος που άπτεται κυρίως της κατάλληλης πληροφόρησης των επισκεπτών/τουριστών στην Κύπρο και του επιβατικού κοινού γενικότερα.  Ο καθορισμός πάγιων κομίστρων αναμένεται να προσδώσει αξιοπιστία στη μεταφορά με ταξί και, συνακόλουθα, να βελτιώσει τον επαγγελματισμό και να αυξήσει την επιβατική κίνηση στο τομέα αυτό.

Τα κόμιστρα που έχουν καθοριστεί είναι σταθερά, δηλαδή δεν επιτρέπεται η χρέωση οποιουδήποτε άλλου ποσού, είτε χαμηλότερου είτε ψηλότερου

Ο καθορισμός των κομίστρων έγινε μετά από σύσταση του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς και με βάση τις εξουσίες που παρέχονται στον Υπουργό από το εδάφιο (5) του άρθρου 9 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 2019.

Το Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς, στο οποίο μετέχουν, η Αρχή Αδειών, το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το ΚΕΒΕ και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, κατέληξε στη σύσταση του μετά από διαβούλευση και αφού έλαβε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των ενδιαφερομένων φορέων και ιδιαίτερα των συνδέσμων ιδιοκτητών και επαγγελματιών ταξί.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών και το Υφυπουργείο Τουρισμού για τις πρωτοβουλίες τους καθώς, επίσης, και τους συνδέσμους ιδιοκτητών και επαγγελματιών ταξί για την εποικοδομητική τους στάση και συνεισφορά. Ο Υπουργός, καλεί τους επαγγελματίες στον τομέα του ταξί να εφαρμόσουν πιστά τα νέα καθορισμένα κόμιστρα από και προς τα αεροδρόμια, ως ένα από τα βήματα που λαμβάνονται και θα ληφθούν με σκοπό τη βελτίωση του τομέα της μεταφοράς με ταξί στην Κύπρο.

Τα νέα σταθερά κόμιστρα από και προς τα αεροδρόμια θα εφαρμόζονται από 1η Μαρτίου, 2021.
 
Γνωστοποίηση
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (5) του άρθρου 9 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 2019, καθορίζει για τις μισθώσεις που γίνονται από και προς τα αεροδρόμια ως πάγια κόμιστρα για τις κατηγορίες ταξί, αστικών και αγροτικών, από 1 Μαρτίου, 2021 τα ακόλουθα:

Leave a reply