Ποικίλα τα θέματα ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών από τη Δευτέρα

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προϋπολογισμοί ημικρατικών οργανισμών, το πόθεν έσχες αξιωματούχων της Πολιτείας, η κύρωση της συμφωνίας για το East Mediterranean Gas Forum και το νομοσχέδιο για τα δικαστήρια που θα εξετάζουν υποθέσεις που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα, είναι μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές από τη Δευτέρα. 

Οι εργασίες τους συνεχίζονται στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» υπό τα περιοριστικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας και υγείας για ανάσχεση του δευτέρου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού με στόχο την προετοιμασία των νομοθετημάτων που θα τεθούν ενώπιον της συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής την Πέμπτη αλλά και την συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Την Δευτέρα έχουν την τακτική τους συνεδρία οι κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εσωτερικών.

Η ορισθείσα συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναβλήθηκε, η Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεχίσει τη συζήτηση των 3 νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μια πρόταση νόμου που κατέθεσαν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, για τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών.

Η Επιτροπή Οικονομικών έχει στην ημερήσια διάταξη τη συζήτηση των Προϋπολογισμών της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και προς συζήτηση την Η πορεία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Θα τοποθετηθεί επίσης επί των Προϋπολογισμών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και του του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλείται να συγκατατεθεί στον επαναδιορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Θα συζητήσει επίσης κατ΄ άρθρον το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή. Περαιτέρω έχει προς συζήτηση και το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Στην ημερήσια διάταξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων είναι το νομοσχέδιο για Πιστοποίηση Θανάτου και Ταφής Αγνοουμένων και Πεσόντων Προσώπων και προς αυτεπάγγελτη συζήτηση τα προβλήματα των παθόντων.

Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων είναι προγραμματισμένα προς κατ΄άρθρον συζήτηση 3 νομοσχέδια και ένας κανονισμός που αφορούν την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της, τη διατήρηση αποθεμάτων σιτηρών και την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει στην ημερήσια διάταξη της τη συζήτηση τροποποιητικού νομοσχεδίου που αφορά τον νόμο για τη λειτουργία των εργοστασίων, κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, κανονισμούς για τον έλεγχο της ρύπανσης και δύο προτάσεις νόμου του Πανίκου Λεωνίδου για τροποποίηση των νόμων του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και του νόμου για τις συντάξεις.

Την Τρίτη συνεδριάζει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για να συζητήσει την κύρωση του νόμου για τη Διακυβερνητική Συμφωνία αναφορικά με το Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού East Mediterranean Gas Forum (EMGF), και την κύρωση της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο.

Την Τετάρτη συνεδριάζει σε τακτική συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η οποία έχει ενώπιον της εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.  Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας είναι και η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων νόμου, νομοσχέδιο που αφορά τα ειδικά δικαστήρια, τα οποία θα εξετάζουν διαφορές μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, για το οποίο προκλήθηκε σύγχυση στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών την περασμένη Παρασκευή.  Στην ημερήσια διάταξη είναι εγγεγραμμένες προς συζήτηση οι προτάσεις νόμου για επιβολή προστίμων σε μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου και αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν τη διοίκηση. Μία πρόταση νόμου κατέθεσε το ΔΗΚΟ και δεύτερη η Συμμαχία Πολιτών με τους Οικολόγους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας την Τετάρτη θα συνεχίσει την κατ΄άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα, τους κανονισμούς για Πειθαρχικό Έλεγχο Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου,  πρόταση νόμου του Προέδρου της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία και θα συζητήσει αυτεπάγγελτα για την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, τις δραστηριότητες της και τα προβλήματα και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε διάφορα σχολεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως έχει στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση 11 προτάσεις νόμου που αφορούν το πόθεν έσχες του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Βουλευτών και των Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος την Τετάρτη συνεχίζει τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα και του νομοσχεδίου και των κανονισμών για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα εξετάσει αυτεπάγγελτα τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Κυβέρνηση σε σχέση με τη δέσμευση της για μετακίνηση μονάδων παραγωγής ασφάλτου και την αδειοδότηση νέων μονάδων.

Επίσης θα εξετάσει τη διαδικασία που ακολουθείται από τα αρμόδια υπουργεία για τη θεσμοθέτηση και το χαρακτηρισμό περιοχής ως ζώνης βαριάς βιομηχανίας, ένεκα των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η άταχτη τοποθέτηση εργοστασίων παραγωγής και ανακύκλωσης ασφαλτικού σκυροδέματος σε κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας. Επιπλέον θα ενημερωθεί για τη διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται και την προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά, Κόρνου, Παρεκκλησιάς και Ιδαλίου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συζητήσει την Ειδική Έκθεση 20.11.2020 του Γενικού Ελεγκτή για την εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρεία για σκοπούς κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων.

Στη συνεδρία της Πέμπτης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας προγραμμάτισε τη συζήτηση των κανονισμών για την πρόληψη της πνευμοκονίασης στα μεταλλεία και λατομεία, τους τροποποιητικούς κανονισμούς για τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχοτρόπες ουσίες. Έχει επίσης ενώπιον της και αναθεωρημένο νομοσχέδιο για όσους  κατασκευάζουν τατουάζ (περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019).

Η μέχρι του παρόντος ενημέρωση είναι ότι η ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Μεταφορών θα σταλεί τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

«Όταν πήρε την επιστολή μου ο Χάσικος, είχε δώσει ήδη διαβατήριο στον Λόου»

Πηγή: ΚΥΠΕ

Leave a reply