Οι συνέπειες της καταψήφισης του προϋπολογισμού για το Κράτος

Σε νέους δρόμους μπαίνει η Κύπρος μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού με τους δρόμους αυτούς να πυροδοτούν κινδύνους ενώπιον των οποίων  για πρώτη φορά θα βρεθεί το κράτος.

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσε για τους σχετικούς κινδύνους, και σημείωμα της με τίτλο: Κρατικός Προϋπολογισμός-Μη ψήφιση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραθέτει συνέπειες.

Σε περίπτωση καταψήφισης του προϋπολογισμού, όπως δεν θα καταβάλλονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων όπως και οι μισθοί κυβερνητικού κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού.

Παράλληλα δεν θα μπορεί να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, υδατοπρομήθεια, ιατρικές προμήθειες, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, φάρμακα, δαπανών για τη λειτουργία διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, για καύσιμα, αναλώσιμα της κυβερνητικής μηχανής, συμβατικές υποχρεώσεις, εκστρατείες διαφώτισης, αμυντικές δαπάνες, δαπάνες που αφορούν το στρατό και άλλα συναφή.

Θα ανασταλεί η έναρξη υλοποίησης των προγραμματισθέντων νέων αναπτυξιακών έργων, όπως και η εκτέλεση των υπό κατασκευή αναπτυξιακών έργων. Θα προκύψουν επίσης αλυσιδωτές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα, εκεί και όπου που υπάρχουν συμβόλαια εργολαβίας και υπεργολαβίας.

Επίσης δεν θα καταβληθεί η κρατική χορηγία προς τους ημικρατικούς, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα συμβούλια, τις επιτροπές και τους διάφορους οργανισμούς όπως είναι ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής , ο Ερυθρός Σταυρός.κα περιλαμβανομένης της χορηγίας προς τα πολιτικά κόμματα και της χορηγίας για σκοπούς κρατικής χορηγίας προς τον Εφημέριο Κλήρο.

Σημειώνει δε πως, τα πιο πάνω καθίστανται σαφές ότι σε περίπτωση μη έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού, το κράτος θα παραλύσει, καθ΄ην στιγμή πέραν του δημοσίου τομέα θα επηρεασθεί άμεσα και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αλλά και άλλοι οργανισμοί του δημόσιου δικαίου που λαμβάνουν κρατική χορηγία όπως  για παράδειγμα τα πανεπιστήμια.

Σχετική αναφορά γίνεται στην περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπου Μακάριου το 1964  που μετά την προτροπή του τότε Γενικού Εισαγγελέα Κρ Τορναρίτη, σε σχετική παρατήρηση του

Αυτό έγινε όπως αναφέρεται, όταν λόγω της συνεχισθείσας επί μακρόν αδυναμίας ψήφισης των αναγκαίων φορολογικών νόμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προ του κινδύνου παράλυσης του κράτους, εξέδωσε ‘διαταγή’ προς όλες τις αρχές για τη συνέχιση επιβολής και είσπραξης φόρων και τελών, ως εάν οι σχετικοί νόμοι να ίσχυαν».
«Παρότι όπως σχετικά αναφέρεται ‘.. δεν γινόταν ακόμη ρητή αναφορά στο δίκαιο της ανάγκης, στις αρχές του οποίου θα στηριζόταν η λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 1964, είναι εμφανές ότι το κείμενο του Μακαρίου διέπεται από τη γενικότερη φιλοσοφία της αναγνώρισης της ανάγκης ως γενικής συνταγματικής αρχής’», σημειώνει.
 

Διαβάστε επίσης:

LIVE: Καταψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός

Ενώπιον νέων προκλήσεων μετά την καταψήφιση προϋπολογισμού η Κύπρος

Leave a reply