Κομισιόν:Συμβατική υποχρέωση ΑΖ να είχε ξεκινήσει παραγωγή πριν αδειοδότηση

“Είναι ενσωματωμένο στο συμβόλαιο το ότι η ΑΖ δεσμεύθηκε να ξεκινήσει την παραγωγή προ της αδειοδότησης του ΕΜΑ”, τόνισε σήμερα στον Τύπο στις Βρυξέλλες, κοινοτικός αξιωματούχος ο οποίος επεσήμανε ότι στη σελίδα 2 η ΑΖ υπέγραψε πως “έχει επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής της ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή παγκόσμιων κλινικών δοκιμών για να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή διαθεσιμότητα του εμβολίου, το συντομότερο δυνατό”.

Επιπλέον ο κοινοτικός αξιωματούχος επεσήμανε ότι η ερμηνεία της ΑΖ για τη βέλτιστη λογική προσπάθεια είναι διαφορετική από αυτή της Κομισιόν. Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει, ότι η δική της ερμηνεία αφορά την έννοια της ανωτέρας βίας, η οποία φυσικά βρίσκεται της

Σε γενικές γραμμές είναι σαφές ότι η Σύμβαση διέπεται από το βελγικό δίκαιο με τη βελγική δικαιοδοσία.

Η κρίσιμη υποχρέωση φαίνεται να προκύπτει σύμφωνα με τη ρήτρα 5 (Κατασκευή και προμήθεια). Υπό τη ρήτρα  5.1, η AZ υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις "Καλύτερες λογικές προσπάθειες" για την κατασκευή των "αρχικών δόσεων της Ευρώπης" εντός της ΕΕ.

Οι αρχικές δόσεις της Ευρώπης ορίζονται στο αιτιολογικό της σύμβασης ως "300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου ... για διανομή εντός της ΕΕ".

Σύμφωνα με το άρθρο 5.4, η AZ υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες προσπάθειες για την κατασκευή του εμβολίου σε τοποθεσίες που βρίσκονται εντός της ΕΕ  και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπάρχει επιπλέον εγγύηση στη ρήτρα 13.1 “e” ότι δεν υπάρχει συμβατική σύγκρουση με τις υποχρεώσεις της AZ προς οποιονδήποτε άλλο. Με άλλα λόγια, η AZ δεν μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιήσει τις υποχρεώσεις της στο προς το Ηνωμένο Βασίλειο ως δικαιολογία για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση της ΕΕ είναι, όχι να φτάσει στα δικαστήρια, αλλά να λάβει τις δόσεις. “Η προσφυγή δεν θα μας εξασφαλίσει οπωσδήποτε τις δόσεις”. “Δεν είμαστε ακόμα εκεί”.

Πηγή: KΥΠΕ

Leave a reply