ΚΕΔΙΠΕΣ: Αναστολή διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων κύριας κατοικίας

Την αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων που αφορούν κύρια κατοικία μέχρι €350 χιλιάδες, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, σε σημερινή του συνεδρία, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ, η απόφαση τίθεται σε άμεση ισχύ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Leave a reply