ΕΤΑΠ:Xαιρετίζει σχέδιο Υφυπ.Τουρισμού για αναβάθμιση τοπικού προϊόντος

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υφυπουργού Τουρισμού για την ετοιμασία του εν λόγω σχεδίου για τις κοινότητες και την πρόσφατη έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΕΤΑΠ Πάφου, η υλοποίηση τέτοιων δράσεων στις κοινότητες αναμφίβολα θα συμβάλει στην αναβάθμιση των τοπικών υποδομών και των εμπειριών για τους επισκέπτες και κατ’ επέκταση την αύξηση της επισκεψιμότητας από ντόπιους και ξένους.

Η άμεση αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα, η εγκατάλειψη και ο μαρασμός της υπαίθρου μέσα από μια ολιστική και συγκροτημένη πολιτική παραμένει και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες όλων. Η δημιουργία προϋποθέσεων αντιμετώπισης της αστυφιλίας και επιστροφής νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των όσων αναφέρονται πιο πάνω.

Προς τον στόχο αυτό, η ΕΤΑΠ επισημαίνει πως πρέπει να δημιουργηθούν νέες και να αναβαθμιστούν βασικές υφιστάμενες υποδομές (σύγχρονο οδικό δίκτυο και συγκοινωνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, υπηρεσίες κλπ ), να παραχωρηθούν γενναιόδωρα κίνητρα για επαγγελματική αποκατάσταση , να ενθαρρυνθούν και να στηριχτούν οι επενδύσεις στην ύπαιθρο, και να δοθούν κίνητρα για στέγαση και παραμονή στα χωριά. Επίσης προτίθεται στην ανακοίνωση, να γίνουν άμεσες βραχυπρόθεσμες αποτελεσματικές παρεμβάσεις οι οποίες θα προσδώσουν προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη.

Leave a reply