Επ.Διοικήσεως:Επανεξέταση απόφασης για μαθητές ειδικών μονάδων σε δημοτικά

Επανεξέταση άμεσα και δη εντός των επόμενων ημερών, της απόφασης του ΥΠΑΝΝ για τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ζητεί η Επίτροπος Διοικήσεως, ώστε «με την λήψη εξατομικευμένων μέτρων να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη εκπαίδευσή τους, και να αρθεί η οποιαδήποτε διάκριση που συντελείται βάρος τους εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτά».

Στην ανακοίνωσή της, η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη διευκρινίζει ότι προβαίνει στην εισήγηση αυτή στη βάση των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Αναφέρεται ότι το γραφείο της εξέτασε παράπονο του Προέδρου του Συνδέσμου συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί» σε σχέση με τα πρόσφατα μέτρα που αποφασίστηκαν για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων την περίοδο 11-29 Ιανουαρίου 2021, λόγω της πανδημίας και, ειδικότερα, αναφορικά με την απόφαση για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των σχολείων τους.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου πληροφόρησε ότι, βάσει σχετικής Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στις Ειδικές Μονάδες των Νηπιαγωγείων και στα Ειδικά Σχολεία, η φοίτηση θα γίνεται με φυσική παρουσία των παιδιών, αλλά για τις Ειδικές Μονάδες σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευση, η φοίτηση θα γίνεται εξ αποστάσεως. Αυτό, θεωρεί ότι συνιστά διακριτική μεταχείριση των παιδιών που φοιτούν στις ειδικές Μονάδες των Δημοτικών Σχολείων, καθότι δεν είναι εφικτό και πρακτικά δυνατό να παρακολουθούν εξ αποστάσεως το πρόγραμμα.

Σημειώνεται επίσης ότι η απόφαση αναφορικά με την αποτελεσματική παροχή ειδικής εκπαίδευσης στον εκάστοτε μαθητή, λαμβάνεται από την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη βάση της ατομικής αξιολόγησης του κάθε μαθητή, κάτι που δεν συνάδει με την παροχή ταυτόσημης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των Δημοτικών Σχολείων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι θεωρεί πως τα παιδιά των Ειδικών Μονάδων των Δημοτικών Σχολείων αποκλείονται από την πρόσβαση σε αποτελεσματική εκπαίδευση με όλες τις επιπτώσεις, που αυτό θα επιφέρει στον ψυχισμό και την αναπτυξιακή πρόοδο τους, ιδίως των παιδιών με αυτισμό, ένεκα της διαφοροποίησης της καθημερινής τους ρουτίνας.

Το γραφείο της κ. Λοττίδη μελέτησε την εγκύκλιο της 8ης Ιανουαρίου 2021 που ενημέρωσε τις Διευθύνσεις των σχολείων ότι κατά την περίοδο 11-29 Ιανουαρίου, στα παιδιά που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με έδρα τα σχολεία, στη βάση του Πλαισίου Δράσης που αναφερόταν στην εγκύκλιο ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020, όπως και το πλαίσιο αυτό.

Στην ανακοίνωση της Επιτρόπου γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στο νομικό πλαίσιο, όπως στον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο, όπου αναφέρεται ότι η Επαρχιακή Επιτροπή, καθορίζει τα μέσα και τις διευκολύνσεις με τις οποίες θα παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε κάθε παιδί. Αναφέρεται επίσης ότι βάσει του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, η λιγότερο ευνοϊκή ή μειονεκτική μεταχείριση ενός ατόμου, ένεκα της αναπηρίας του, συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος του λόγω αναπηρίας.

Γίνεται, επίσης, παραπομπή στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011, που αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και τί οφείλουν τα κράτη να διασφαλίσουν προς την πραγμάτωση του δικαιώματος αυτού.

Γίνεται, επίσης, αναφορά στο άρθρο 6 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, σύμφωνα με το οποίο «αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση κάθε μεταχείριση ή συμπεριφορά, διάταξη, όρος, κριτήριο, ή πρακτική, που στα πλαίσια δραστηριοτήτων στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων διέπεται ειδικά, απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται, από οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμο ή κανονισμούς επί τω ότι συνιστά σύμφωνα με τις διατάξεις τους άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, ειδικών αναγκών».

Στις διαπιστώσεις, η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει ότι η αξιολόγηση του περιεχομένου της ορθότητας των ληφθέντων μέτρων για την πανδημία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, αλλά «στην απόφαση για εξ αποστάσεως φοίτηση των παιδιών των Ειδικών Μονάδων των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι τα προαναφερθέντα ενδεχομένως να μην έχουν προσμετρήσει, καθότι στην αντίστοιχη περίπτωση των Ειδικών Μονάδων των Νηπιαγωγείων, ως επίσης και των Ειδικών Σχολείων, αποφασίστηκε ορθώς η συνέχιση της φοίτησης των παιδιών με φυσική παρουσία».

Κατ’ επέκταση, αναφέρει η κ. Λοττίδη, η αναστολή της φοίτησης των παιδιών των Ειδικών Μονάδων Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο περιορισμός της φοίτησης τους σε τηλεκπαίδευση αντί σε διά ζώσης παρουσία «δύναται να δημιουργήσει δυσμενή μεταχείριση εις βάρος τους καθότι δεν προσμέτρησε τις εξατομικευμένες ανάγκες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που στηρίζονται από τις Ειδικές Μονάδες» . Και αυτό γιατί, προσθέτει, η εκπαίδευση που λαμβάνουν στο πλαίσιο των Ειδικών Μονάδων, προφανώς και δεν δύναται να αναπληρωθεί ή να αντικατασταθεί με ασύγχρονη, αλλά ακόμη και σύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
            
Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο θα έπρεπε να λάμβανε υπόψη ότι, αφ’ ης στιγμής τόσο οι συνοδοί όσο και οι εκπαιδευτές των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης βρίσκονται στα σχολεία, να προέβαινε στις αναγκαίες ρυθμίσεις και  εύλογες προσαρμογές  ώστε τα παιδιά αυτά να μην στερηθούν το όφελος που τους παρέχεται από την φυσική τους παρουσία στις Ειδικές Μονάδες, όπως σημειώνεται.

Leave a reply