Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες συνεργασίας OLAF και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Νέοι κανόνες που ενισχύουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και ανοίγουν το δρόμο για ομαλή συνεργασία με τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) εγκρίθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης στην ΕΕ.

Το EPPO αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του στις αρχές του 2021 και ο αναθεωρημένος κανονισμός 883/2013 (ο λεγόμενος κανονισμός OLAF) καθορίζει πώς θα λειτουργεί ο OLAF σε συνεργασία με τους εισαγγελείς της EPPO.

Ο OLAF και η EPPO θα εργαστούν  για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, οι ρόλοι τους είναι συμπληρωματικοί: η εντολή του EPPO καλύπτει 22 από τα 27 κράτη μέλη και θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ποινικές έρευνες και διώξεις.

Από την άλλη πλευρά, ο OLAF θα συνεχίσει να λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ και με ευρύτερη εστίαση που περιλαμβάνει τη διερεύνηση και μη ποινικών υποθέσεων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης καθώς και σοβαρά παραπτώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν όρους σχετικά με την υποβολή εκθέσεων: ο OLAF θα υποβάλλει αναφορά στην EPPO για κάθε υπόθεση που θεωρείται ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα, ενώ η EPPO θα ενημερώνει τον OLAF για υποθέσεις που αφορούν παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δεν εμπίπτουν στην εντολή του.

Γίνεται μάλιστα σαφής ορισμός των συμπληρωματικών ρόλων των δύο γραφείων: ο OLAF θα επικεντρωθεί στα μέτρα που απαιτούνται για την ανάκτηση χρημάτων ή σε διοικητικά μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού από απάτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επικεντρωθεί στη διεξαγωγή ερευνών για τον καθορισμό της ποινικής ευθύνης.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός ενισχύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο OLAF μπορεί να διεξάγει τις δικές της έρευνες και περιλαμβάνει βελτιωμένους κανόνες για επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις ώστε να του επιτρέπει να ασκεί τις ερευνητικές του εξουσίες με πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, νέους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είναι συχνά ζωτικής σημασίας στις έρευνες απάτης, από τον OLAF μέσω εθνικών αρμόδιων αρχών, ενισχυμένους κανόνες για τις υπηρεσίες συντονισμού κατά της απάτης στα κράτη μέλη και για τη συνεργασία μεταξύ του OLAF και των εθνικών αρμόδιων αρχών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έρευνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Leave a reply