Αποκλείει την οποιαδήποτε τιμητική αμοιβή η Ερευνητική για τις Πολιτογραφήσεις

Η Ερευνητική Επιτροπή των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία συστάθηκε κατόπιν διαταγμάτων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με ημερομηνίες 07.09.2020, 14.10.2020 και 1.12.2020, σε ανακοίνωση αναφέρει ότι:

1. Η Επιτροπή από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της εργάζεται απερίσπαστα και με απόλυτη αφοσίωση στο  καθήκον που της ανατέθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα σε μια, ιδιαζόντως κρίσιμη, περίοδο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται το καθήκον αυτό ως αμερόληπτη, ανεξάρτητη, αντικειμενική και πλήρη κάλυψη των όρων εντολής της.

2. Ενόψει τούτου, η Επιτροπή δεν είναι δυνατό να ανεχθεί τον περισπασμό που της προκαλεί η προσπάθεια διασυρμού της για θέματα που σχετίζονται με την τιμητική της αμοιβή ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετιζόμενο με τα μέλη της.

3. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως την αποκλείσει από οποιαδήποτε αμοιβή, τιμητική ή άλλως πως.

Διαβάστε επίσης: Αποποιείται της αμοιβής για τη συμμετοχή του στην Ερευνητική ο Παύλος Ιωάννου

Leave a reply