Άγιος Τύχωνας: Διατήρηση αυτονομίας και όχι συμπλεγματοποίηση

Ομόφωνα το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Λεμεσού, εκφράζει την διαφωνία του στη συγχώνευσή του με άλλους Δήμους και κοινότητες, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάνοντας λόγο για αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση κατάργησής του.

Σε χθεσινή επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στην ένταξη της κοινότητας στην συμπλεγματοποίηση, που προωθείται μέσα από το σχετικό νομοσχέδιο, υποδεικνύοντας πως για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα πρέπει να ερωτηθεί πρώτα η τοπική κοινωνία.

Το κοινοτικό συμβούλιο υπογραμμίζει πως ο Άγιος Τύχωνα είναι μια αυτόνομη, αυτοτελής, εύρωστη και αυτάρκης οντότητα, που λειτουργεί με επιτυχία και συνεχή ανάπτυξη εδώ και χρόνια, έχοντας πλήρως οργανωμένη δομή, με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και χειρισμό όλων των τοπικών ζητημάτων, υποδεικνύοντας ότι είναι η μοναδική κοινότητα παγκύπρια η οποία λειτουργεί ως αρμόδια Οικοδομική Αρχή.

Υπενθυμίζοντας πως η κοινότητα αποτελεί κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή της ευρύτερης Λεμεσού, με ένα παραλιακό μέτωπο 5 χιλιομέτρων, με επτά γαλάζιες σημαίες, πέραν των 30 οργανωμένων παραλιών και μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και εμπορικών επιχειρήσεων, το κοινοτικό συμβούλιο σημειώνει πως ο Άγιος Τύχωνας έχει καταστεί πόλος έλξης από Κύπριους και ξένους επενδυτές, με πολλαπλά οφέλη για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στον πολιτιστικό χαρακτήρα της κοινότητας (αρχαία Αμαθούντα,  θέατρο Ονησίλου, Ελιόμυλος, πετρόκτιστο γεφύρι κ.λπ.)  αλλά και στον θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς η Επισκοπή Αμαθούντας έχει την έδρα στην κοινότητα με επτά εκκλησίες.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι στην κοινότητα λειτουργεί ΣΚΕ για παιδιά ηλικίας από 2 μέχρι 6 ετών, δημόσιο νηπιαγωγείο και Δημοτικό, που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της περιοχής, ενώ στον αθλητικό τομέα σημειώνεται η ύπαρξη ιδιόκτητου κοινοτικού γηπέδου και η συμμετοχή δύο σωματείων της κοινότητας, η μια στο πρωτάθλημα 3ης κατηγορία της ΚΟΠ και η άλλη στο Πρωτάθλημα Κέντρων Νεότητας.

«Όλα τα πιο πάνω συνηγορούν υπέρ της ομόφωνης θέσης και της απαίτησης του κοινοτικού συμβουλίου, όπως ο Άγιος Τύχωνας να μην περιληφθεί στην σκοπούμενη συμπλεγματοποίηση, αλλά να διατηρήσει το καθεστώς του όπως και οι γειτονικές κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου, με τις οποίες η κοινότητά μας έχει αρκετά κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά», συμπληρώνει η επιστολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η επιστολή, το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα βλέπει θετικά την  προοπτική συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών με τις όμορες κοινότητες του Πύργου και της Παρεκκλησιάς, χωρίς πάντα να επηρεάζεται η αυτονομία τους.

Γίνεται δε αναφορά σε αντιφατικές εκθέσεις εμπειρογνώμονα, ο οποίος ενεργώντας για  λογαριασμό του κοινοτικού συμβουλίου, προκρίνει τη συνένωση του Αγίου Τύχωνα με όμορες κοινότητες, ενώ στην έκθεση του για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, συνηγορεί υπέρ της ένταξης της κοινότητας στο νέο Δήμο Ανατολικής Λεμεσού,  με Δήμους και διαφορετικές κοινότητες από αυτές που περιλαμβάνονται στην μελέτη/έκθεση για λογαριασμό του κοινοτικού συμβουλίου.

Εκφράζεται ακόμη η θέση ότι, σε περίπτωση κατάργησης του κοινοτικού συμβουλίου, τότε αυτό θα σημαίνει περιθωριοποίηση και υποβάθμιση της κοινότητας, καθώς «το μεγάλο μέρος των πόρων που θα παράγεται στην κοινότητα μας θα διαμοιράζεται σε όλο τον νέο Δήμο».

«Το ιστορικό επιτυχίας επιβίωσης και ανάπτυξης της κοινότητας μας κατά τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, αποδεικνύει την δυναμική, την αυτάρκεια και την αυτονομία της να συνεχίσει να λειτουργεί ως οντότητα, όπως και οι γειτονικές μας, Παρεκκλησιά και Πύργος», προστίθεται.

Καταλήγοντας, το κοινοτικό συμβούλιο εκφράζει την ομόφωνη επιθυμία, του ίδιου και των κατοίκων, να παραμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς και να εξαιρεθεί από την συμπλεγματοποίηση που προωθείται.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

Leave a reply